Bruger I Modulus som A-kassesystem og overvejer I at implementere CRM i fagforeningen eller andre afdelinger i jeres organisation? Cenvations Modulus Link gør let data tilgængeligt, så der kan bruges ny forretningslogik.


Cenvations Modulus Link er opbygget efter princippet ETL: Extract, Transform og Load. ETL er en anderkendt metode, som eksempelvis ofte anvendes ved udtræk af data til Datawarehouse.Fordelen ved at anvende ETL-metoden i Modulus Link er, at den er nem at tilpasse til nye leverancer af data og specifikke forretningsmæssige behov i forbindelse med indlæsningen af data til CRM. Connectoren er dermed også meget fleksibel, og man kan tilpasse eller helt udelade et eller flere lag i produktet.


Extract
Processen starter med at data læses fra én eller flere datakilder og produktet er på nuværende tidspunkt udviklet til at læse fra en fil, som leveres løbende. Produktet kan konfigureres til at køre automatisk (eventdrevet), når en fil bliver afleveret, så indlæsningen automatisk starter eller ved løbende at undersøge, om en fil er modtaget fra Modulus (polling).

Når data er indlæst i Extract-tabellerne, bliver informationer videregivet til Transform-laget.


Transform
Transform-processen bliver startet af en besked (event) fra Extract-laget. Dette sker, når én indlæsning er fuldført og dermed klar til at blive transformeret.

Transform-laget går herefter i gang med at transformere de modtagne data til det dataformat, man anvender i CRM. Eksempelvis skal ”J” og ”N” transformeres til boolske værdier (sand/falsk), man sikrer, at der ikke indsættes tekster i et tekst-felt, som er længere end det tilladte og derudover har transformations-laget også ansvaret for lave specifikke forretningsmæssige transformationer, som for eksempel hvis et enkelt navne-felt skal opdeles i fornavn, mellemnavn og efternavn.

Slutresultatet lægges i separate database-tabeller, som gør det muligt at udstille data til både CRM, via webservices og til selvbetjeningsløsninger.


Load
For hvert medlem, der transformeres i Transform-laget, modtager load-laget én besked (event). Laget indlæser herefter medlemmet direkte i CRM, hvis det er nødvendigt. Load-laget sørger nemlig også for, at medlemmer kun indlæses i CRM, hvis det er nødvendigt. Dette sikrer en effektivt indlæsning.


Overvejer I at implementere CRM i fagforeningen eller andre afdelinger i jeres organisation og bruger I Modulus som A-kasse system, så er I meget velkommen til at kontakte os enten direkte eller via følgende formular.


Speedup-pakken indeholder en række moduler, som gør det nemt og hurtigt at lave tilpasninger til løsningen. Dette inkluderer eksempelvis Services, Workflows, Website og Batchjobs. Nedenfor er modulerne, og deres værdi beskrevet.


 • Services: Hjælper med at udstille eller modtage data til/fra andre systemer. Dette kan både være via filer, webservices eller andre teknologier. Det er vigtigt i forbindelse med økonomisystemer, webshops, hjemmesider og andre fagsystemer. Eksempler på integrationer kunne være SAP, Navision, e-conomic, Winnie, Maconomy, Emediate, WebProof, Google Analytics, AS400, Pageplanner, Unica, KOB og RKI.
 • Workflows: Gør det nemmere at lave workflows. Specielt hvis man har forretningskrav, som resulterer i custom-workflow, vil dette modul give værdi.
 • Website: Gør det nemmere at udstille data til websites og portaler. Dette kan være i form af selvbetjening, webshop, arrangementskalender eller andre præsentationsmedier, som effektiviserer arbejdsgange.
 • Batchjobs: Gør det nemt at udvikle automatiske kørsler. Dette kunne eksempelvis være i form af udsendelse af gentagende remindere eller natlig opdateringer af data fra tabeller eller andre systemer.
 • Andet: Udover modulerne indeholder Speedup-pakken også funktionalitet, som gør det nemt at sætte, gemme eller gøre felter obligatorisk afhængigt af andre kriterier i brugergrænsefladen. Et eksempel kunne være beregning af alder ud fra fødselsdato. Pakken gør det også nemmere og hurtigere at understøtte automatisering af aktiviteter på baggrund af handlinger. Dette kunne være automatisk udsendelse af velkomstmail, når en nyt medlem oprettes.

Herobase Connector (Download som artikel)

Cenvation og Herobase har i samarbejde udviklet CRM - Herobase Connectoren, som hjælper organisationer og virksomheder med at effektivisere og automatisere kommunikation mellem et eller flere in-house eller outsourcede call-centre og Microsoft CRM. Produktet har eksempelvis allerede hjulpet Dansk Flygtningehjælp med at koordinere landsindsamlingen 2017.


Har I en eller flere personer internt eller eksternt, som ringer til nye eller eksisterende kunder for at generere nysalg eller krydssalg? Har I udfordringer med at kunne følge op på status for kampagnerne eller mangler I historiske data omkring, hvem der er blevet ringet til hvornår og hvordan det er gået? Cenvation og Herobase har i samarbejde udviklet et produkt, som synkroniserer data mellem Microsoft CRM og Herobase. På den måde kan man både se resultatet af et opkald i CRM og/eller oprette produkter/aftaler på personen i CRM i samme overførsel.


Hvordan bruger Dansk Flygtningehjælp produktet?
Landsindsamlingen hos Dansk Flygtningehjælp foretages ved hjælp af en række indsamlere, som går rundt med en indsamlingsbøsse. Inden indsamlingen ringer Dansk Flygtningehjælp til indsamlerne med det formal at sikre så mange indsamlere på dagen som overhovedet muligt. Denne opgave har Cenvation og Herobase hjulpet Dansk Flygtningehjælp med at koordinere.


Funktionalitet i CRM - Herobase Connectoren

 • Oprettelse af telefonopkald i Herobase direkte fra CRM, som organisationens phonere kan bruge til opkald.
 • Konfigurerbar og dynamisk opsætning af, hvilke data, der skal overføres til Herobase – eksempelvis fra kontakter og telefonopkald.
 • Understøttelse af funktionaliteten til at hente data på ikke-standard entiteter i CRM.
 • Opdatering af resultatet for telefonopkaldet i CRM, når phonerne har markeret resultatet af opkaldet i Herobase.
 • Mulighed for at udvide produktet, så det overfører forretningsspecifikke og historiske data til Herobase fra CRM.
 • Mulighed for at oprette eksempelvis aftaler og produkter i CRM ved overførsel af resultatet fra Herobase til CRM.
 • Understøttelse af både statiske og dynamiske marketingslister.
 • Understøttelse af flere call-centre.
 • Log med resultatet for overførsler direkte i CRM.


Hvordan kommer vi i gang?

 • I skal have Microsoft Dynamics CRM 2011 On Premise eller en senere version installeret. Læs om opgradering af Microsoft Dynamics CRM
 • I skal have adgang til Herobase.
 • IT skal åbne for port 2000 i firewallen, så Herobase kan kalde CRM.
 • Cenvation installerer produktet på jeres CRM-server.
 • Cenvation konfigurerer produktet ud fra, hvilke data, der skal overføres til Herobase og hvilke, der skal sendes retur til CRM. Vi har en standardopsætning, som vi importerer for jer ved installation.
 • Mulighed for at oprette eksempelvis aftaler og produkter i CRM ved overførsel af resultatet fra Herobase til CRM.


Hvis du overvejer at kommunikere med Herobase, og vil høre mere om dine muligheder, er du meget velkommen til at kontakte os enten direkte eller via følgende formular.Mange medlemsforeninger og NGOer håndbærer oprettelsen af ny medlemmer og bidragsydere. Det betyder lang behandlingstid, manuel indtastning af informationer med risiko for fejl og at filer håndbæres mellem systemer. Dette kan automatiseres via et webbaseret indmeldelsesflow og Microsoft Dynamics CRM.


Cenvations WEB-portal
Cenvations WEB-portal er skabt til at udstøtte indmeldelses- og bidragsflow. Det betyder, at produktet kan tilpasses, så en medlemsforening eller NGO eksempelvis kan bruge det til at modtaget nye indmeldelser eller bidrag, og føre dem automatisk ind i Microsoft Dynamics CRM.

Cenvations WEB-portal består af flere komponenter, som kan tilpasses efter behov:

 • WEB-portal, som via styling og tilpasning kan tilpasses til de mest avancerede behov
 • Opslag i Microsoft Dynamics CRM, så data kan præudfyldes på WEB-portalen med data fra Microsoft Dynamics CRM
 • En kø-mekanisme, som sikrer, at bidrag og indmeldelser ikke mistes ved eksempelvis nedbrud
 • Servicelag, som kan modtage indmeldelser eller donationer fra WEB-portalen eller andre moduller - eksempelvis en eksisterende hjemmeside
 • Standard integration til Microsoft Dynamics CRM
 • Forretningslag, som sikrer, at data oprettes, opdateres og placeres korrekt i Microsoft Dynamcis CRM, så indmeldelser eller donationer indgå naturligt i eksempelvis et eksisterende PBS-flow
 • Udsendelse af bekræftigelsesmail via Microsoft Dynamics CRM.


Dansk Flygtningehjælpe WEB-portal
Dansk Flygtningehjælps WEB-portal er bygget ovenpå Cenvations WEB-portal. Denne bruges til at automatiser flowet omkring telemarketing.

I praksis fungerer det på den måde, at sendes et antal emner til forskellige telemarketingssystemer. Hvis disse emner ønsker at give et bidrag, eller forøge et eksisterende bidrag, bliver medarbejderen automatisk overført til WEB-portalen, hvor data om personen automtisk bliver slået op. Når medarbejderen trykker på ”Tilmeldt” indsættes og opdateres data automatisk i Microsoft Dynamics CRM.Dette giver Dansk Flygtningehjælp følgende fordele:

 • Hurtigere behandling af nye og opdaterede donationer
 • Bedre datakvalitet
 • Ingen manuel behandling af filer
 • Automatisk behandling af dubletter
 • Automatisk bekræftelse til bidragsydere


Har du lyst til at høre mere om Cenvations WEB-portal og dets muligheder, er du meget velkommen til at kontakte Brian Steensgaard på tlf. 2282 7976, e-mail bs@cenvation.com eller via følgende formular.


Mangler du overblik over dine data? For eksempel over, hvor dine kunder eller medlemmer geografisk er placeret eller hvor dine produkter er blevet afsat? MapVisualizer gør det muligt at visualisere data på et kort i Microsoft Dynamics CRM. MapVisualizer kan blandt andet visualisere den geografiske placering af virksomheder, medlemmer, kontakterpersoner og produkter og kan også bruges sammen med andre standarddata eller udvidelser til Microsoft Dynamics CRM.Funktionalitet i MapVisualizer

 • Data bliver vist på et kort
 • Mængde, størrelse eller antal er afbilledet på kortet
 • MapVisualizer tilpasser sig løbende efter valg
 • Man kan zoome ind på kortet for at se, hvem der er placeret i et område
 • Alle tekster er konfigurerbare og kan tilpasses alle sprog
 • Datanavne, visninger og feltnavne hentes ud via den aktuelle brugers lokalsprog
 • Kriterierne kan være systemvisninger eller egne visninger for den pågældende entitet
 • Understøttede datatyper inkluderer blandt andet virksomheder, kontaktpersoner, medlemmer og produkter. Alle datatyper i Microsoft Dynamics CRM kan anvendes – både standard og udvidelser


Hvordan anvendes MapVisualizer typisk?
MapVisualizer kan eksempelvis give dig et hurtigt overblik over andre virksomheder i nærområdet, når du skal besøge kunder i et bestemt geografisk område, så du kan nå at besøge så mange virksomheder i området som muligt eller planlægge nye besøg, hvis et virksomhedsbesøg bliver aflyst. MapVisualizer kan også bruges til at aggregere data, så du hurtigt kan få et overblik over, hvor du har afsat hvilke produkter.


Hvordan kommer vi i gang?

 • I skal have adgang til Microsoft Dynamics CRM Online eller Microsoft Dynamics CRM OnPremise version 2013 eller nyere
 • I skal have en API-nøgle til Google Maps.
 • Cenvation installerer produktet for jer og underviser jer i brugen af MapVisualizer
 • Hvis der er ønsker til udvidelser til MapVisualizer, håndterer Cenvation dem gerne


Hvis I ønsker at få et bedre overblik over data i Microsoft Dynamics CRM, er I meget velkommen til at kontakte Brian Steensgaard på tlf. 2282 7976, e-mail bs@cenvation.com eller via følgende formular.


Cenvation har udviklet Email Attachment Synchronization Link (EASYLink), som effektivt og smidigt hjælper organisationer og virksomheder med at håndtere e-mail og vedhæftninger, som modtages i forbindelse med eksempelvis sagshåndtering eller projekthåndtering.

EASYLink kan hjælpe organisationer, som bruger tid på at gemme e-mails og vedhæftninger fra Outlook til foldere på et internt drev, Sharepoint eller en tredje platform. Med EASYLink bliver både e-mail og vedhæftninger automatisk gemt på kunde/medlem eller på en sag i CRM.Funktionalitet i EASYLink

 • Preview af vedhæftninger inden de gemmes
 • Mulighed for at fravælge vedhæftninger, inden de bliver gemt
 • Mulighed for at gemme e-mails direkte fra din indbakke og fra selve e-mailen
 • Gør gemte e-mails og vedhæftninger tilgængelige i Microsoft Dynamics CRM
 • Vedhæftninger bliver gemt separat fra e-mail, så man opnår overblik over alle dokumenter
 • Automatisk opslag efter medlem/kunde i Microsoft Dynamics CRM på e-mailr
 • Mulighed for at omdøbe e-mail og vedhæftninger, inden de gemmes
 • Automatisk søgning på sager og valg af nyeste sag for medlem eller kunde
 • Smidiggør integrationen mellem Microsoft Outlook, Microsoft Dynamics CRM og en platform til at gemme dokumenter, som for eksempel Sharepoint, WorkZone eller SQL-filetables.


Hvordan anvendes EASYLink typisk?
I for eksempel en juridisk afdeling modtager man ofte kontrakter og andet materiale i forbindelse med sagshåndtering som vedhæftninger til e-mails. Sekretæren forbereder sagens akter til advokaten. Sekretæren har ofte behov for at kunne omdøbe og gemme filer fra Microsoft Outlook direkte på en kunde/et medlem eller på en specifik sag i et centralt register, så filen gemmes det korrekte sted og har et sigende navn. Det sparer advokaten tid. Desuden kan det være nødvendigt at fravælge de vedhæftninger, som ikke direkte har noget med sagen at gøre. EASYLink er udviklet til at effektivisere og smidiggøre denne proces.


Overvejer I at effektivisere jeres sagshåndtering?
Hvis I overvejer at skabe en bedre forbindelse mellem Outlook, Microsoft Dynamics CRM og jeres dokumentation, er I meget velkommen til at kontakte Brian Steensgaard på tlf. 2282 7976, e-mail bs@cenvation.com eller via følgende formular.


Sender du ofte marketingmateriale og anden elektronisk kommunikation ud til dine medlemmer og kunder fra Microsoft Dynamics Dynamics? I samspil med Apsis kan man skabe en elektronisk kanal, hvor medlemmer og kunder oplever e-mails i responsive design. Anvendelse af Apsis til udsendelse af e-mails sikrer også, at man ikke bliver markeret som spammer på nettet, når man sender e-mails ud til mange tusinde modtagere. Med dette produkt slipper IT-afdelingen for at åbne porte i firewallen og du skal heller ikke frygte for den eksisterende løsning, da der ikke er behov for at importere en CRM-løsning, som overskriver det eksisterende.


Cenvations Apsis Communicator gør det let at hente vigtige forretningsmæssige informationer ud af Apsis, så du eksempelvis kan anvende disse informationer til at analysere på medlemmernes eller kundernes adfærd og interesser eller at vaske og verificere data i Microsoft Dynamics CRM\xRM. Apsis Communicator bliver allerede brugt hos nogle af de største medlemsorganisationer i Danmark.


Funktionalitet i Apsis Communicator

 • Opretter marketinglister i Apsis fra CRM.
 • Overfører og importerer store mængder (>50.000) modtagere (subscribere).
 • Henter informationer om, hvilke e-mails der er afvist (bouncet) og dermed ikke nået frem til modtageren.
 • Henter informationer om, hvilke e-mails der er åbnet af modtagerne.
 • Henter informationer om, hvilke links en modtager har trykket på i e-mailen.
 • Henter informationer om, hvilke modtagere der har afmeldt sig alle eller specifikke nyhedsbreve.
 • Sender e-mails igennem Apsis, så det er muligt at opsætte e-mails i et responsive design, som kan ses i de fleste browsere.
 • Sender e-mails igennem et projekt, så det er muligt at se statistik for de udsendte e-mails i Apsis.
 • Understøtter flere konti i Apsis.


Eksempler på anvendelse

 • Ved at trække de afviste e-mails tilbage til CRM, kan man på modtageren markere, at vedkommendes e-mail er ugyldig. Hermed har medarbejdere mulighed for at spørge efter en ny e-mail, når personen næste gang er i røret.
 • Når en person åbner e-mailen, har vedkommende vist interesse for din organisation. Man kan dermed også danne en simpel loyalitetsscore ud fra de data, som hentes fra Apsis.
 • Når brugeren trykker på et eller flere links i en e-mail, kan man identificere personens interesser og adfærd. Det kan bruges til at målrette marketing.
 • Når man har flere nyhedsbreve, er det en fordel, at modtagere kan framelde sig dele af nyhedsbrevet i stedet for helt at framelde sig alt. Denne motor kan dannes i et samspil mellem CRM og Apsis.


Hvis du overvejer at etablere kommunikation med Apsis, og vil høre mere om dine muligheder, er du meget velkommen til at kontakte os enten direkte eller via følgende formular.


Alle medlemsorganisationer og -foreninger er glade for deres medlemmer. Desværre oplever mange, at medlemmerne ikke er lige loyale. Ved at finde årsagen til, hvorfor medlemmerne ikke er loyale, kan man ofte foretage simple tilpasninger, som sikrer, at loyaliteten og gennemsnitsmedlemstiden stiger og dermed øger indtjening.


Hvad er Net Promoter Score
Net Promoter Score eller NPS er bygget op omkring ét simpelt spørgsmål: ”På en skala fra 0 til 10, hvor 0 er "Usandsynligt" og 10 er "Meget sandsynligt", hvor stor er sandsynligheden for, at du vil anbefale os til en ven, kollega eller forretningsforbindelse?"

NPS beregnes ved at trække den procentvise andel af Detractors (dem som ikke vil anbefale virksomheden) fra den procentvise andel af Promoters (dem som vil anbefale virksomheden). Hvis man eksempelvis har 40 % Promoters og 20 % Detractors er ens NPS 20 %. Virksomheder med de mest engagerede og loyale medlemmer og kunder har en NPS på 75 til 80 % eller mere, afhængig af den aktuelle branche.


Implementering
NPS starter med en segmentering. Hvem ønsker vi at spørge og hvornår? Ønsker man at udsende til alle sine medlemmer, kan en gruppering af medlemmerne være fordelagtig, så man får løbende tilbagemeldinger på nye tiltag.

Medlemmet modtager en e- mail med et link til en landing-page (eksempelvis en hjemmeside). Her kan NPS-spørgsmålet besvares med en værdi fra nul til ti. Det bør også være muligt at knytte en kommentarer til værdien – specielt, hvis der er tale om Detractors, da det kan give en bedre forståelse for, hvordan man kan forbedre sin indsats overfor medlemmerne.

Efter medlemmets indtastning bliver værdien vist på medlemmets medlemskort i Microsoft Dynamics CRM:


Når medlemmet har besvaret spørgsmålet, kan alle medarbejdere se medlemmets nyeste besvarelse direkte på oversigten over medlemmets stamdata. Det betyder, at man kan tage hensyn til medlemmets besvarelse, når man næste gang er i kontakt med medlemmet.

Derudover er det også muligt at se den løbende udvikling for medlemmets tilfredshed og loyalitet via oversigten over samtlige indtastninger:


Samtidig kan der foretages automatiske handlinger, når man modtager en indtastning fra et medlem. Det kunne fx være at sende en e-mail til medlemmet, hvis man ønsker, at en Promoter rater sin forening på Trustpilot.

Det er muligt for medlemmet at melde sig fra servicen, så medlemmet ikke modtager flere e-mails omkring NPS.


Hvis du overvejer at anvende NPS, og vil høre mere om dine muligheder, er du meget velkommen til at kontakte os enten direkte eller via følgende formular.


Virksomheder og organisationer i Danmark bruger mange ressourcer på at holde stamdata opdateret for at sikre en effektiv kommunikation med kunder eller medlemmer. IDQLink automatiserer dette arbejde.


Hvad er IDQLink?
IDQLink bruges til at oprette eller opdatere informationer om personer og virksomheder. Normalt anvendes produktet, når en virksomhed eller person skal oprettes i Microsoft Dynamics CRM. Dette sker ved at indtaste CVR-nummer, P-nummer, telefonnummer, firmanavn eller CPR-nummer, hvorefter brugeren med et enkelt klik henter værdifulde oplysninger om personen eller virksomheden fra IDQ.


Hvis der findes ét resultat, bliver oplysningerne håndteret automatisk og brugeren kan arbejde videre med de gemte stamdata. Er der flere resultateter, får brugeren mulighed for at vælge det rigtige resultat på en liste, inden stamdata endelig gemmes.

Denne funktion medfører dels, at medarbejderne sparer tid på at indtaste oplysningerne, dels at oplysningerne er korrekt stavet. Derudover vælger mange en automatisk periodisk opdatering af alle virksomheder og personer.

Produktet IDQLink er udviklet af Cenvation og anvendes allerede hos flere af landets største organisationer.


Hvilke informationer giver IDQLink os?
IDQLink stiller en række vigtige oplysninger til rådighed, når man vælger at oprette eller opdatere personer eller virksomheder på baggrund af produktet.

For virksomheder får man eksempelvis automatisk stillet følgende oplysninger til rådighed:

 • Navn
 • Adresse
 • By
 • Postnummer
 • CVR-nummer
 • Nace-kode
 • Nace-tekst
 • Er virksomheden lukket?
 • Er virksomheden gået konkurs?
 • Antal medarbejdere
 • Virksomhedstype

For personer får man eksempelvis automatisk stillet følgende oplysninger til rådighed:
 • Fornavn
 • Efternavn
 • Adresse
 • By
 • Postnummer
 • Fødselsdato


Hvordan kommer vi i gang?

 • I skal have Microsoft Dynamics CRM Online eller OnPremise
 • I skal have adgang til IDQ-services
 • Cenvation installerer en løsning i CRM og konfigurerer i forhold til type og version af CRM


Har du lyst til at høre mere om IDQLink og dets muligheder, er du meget velkommen til at kontakte os enten direkte eller via følgende formular.


Mange organisationer og virksomheder anvender i dag selvbetjening og webshops, og ønsker at beskytte adgangen til data. Cenvation har udviklet PortalLink, som sikrer sikker og pålidelige adgang til data i en kombination af NemID og Microsoft Dynamics CRM.


Hvad er Cenvation PortalLink
Cenvation PortalLink består af en række komponenter til at håndtere autorisation af medlemmer til eksterne sites via Microsoft Dynamics CRM som adgangsgivende system. Cenvation PortalLink udstiller et login-site og understøtter login via egne NemID certifikater og egen personlig adgangskode. Cenvation PortalLink er anvendt til at give adgang til eksterne sites som eksempelvis selvbetjening, medlemsportaler, intranet og mange andre ting.


Hvilket funktionalitet indeholder PortalLink

 • Website til loginpræsentation
 • Integration til NemID og/eller egen personlig adgangskode
 • Genbestil adgangskode, som sendes til medlemmets email
 • Nulstil adgangskode via Microsoft Dynamics CRM
 • Webservices til kontrol af valide informationer til login autorisation i Microsoft Dynamics CRM
 • Rollebaseret login, hvor eksempelvis medarbejdere, folkevalgte eller tillidsrepræsentant kan få udvidet adgang
 • Ekstern webservice til validering af loginsessioner til hjemmesider, som kræver succesfuld login


Typisk forløb med Cenvation PortalLink

 • Et person trykker på ”Min Side.” Linket indeholder adressen til ”login.minside.dk” samt returneringsadressen, som eksempelvis kunne være ”mit.minside.dk”
 • Personen sendes videre til Cenvation PortalLink (”login.minside.dk”), og møder en loginskærm, og vedkommende skal vælge mellem NemID eller personlig adgangskode
 • Vælges NemID valideres personen med NemID-koder ved at indtaste CPR-nummer for at tilknytte det til NemID
 • Ved succesfuld login tjekkes brugerens CPR-nummer op mod Microsoft Dynamics CRM, og der sættes et unikt ID på personens-session
 • Efter succesfuldt login sendes personen tilbage til returneringsadressen (f.eks. ”mit.minside.dk”)
 • Herefter kan sites identificere hvilken person, som er logget ind ved at læse sessions-IDet, og sende det til Cenvation PortalLink eksterne webservice. Hvis der findes en gyldig person med sessionsid’et kan det pågældende site forespørge på medlemsdata, som stamdata og roller
 • Personen kan nu navigere rundt på de sider, som er beskytte med login


Hvordan kommer vi i gang

 • Man skal have to IIS-servere med HTTPS certifikater (test-login og login)
 • Man skal stille en mailserver til rådighed til udsendelse af personlig adgangskode
 • Man skal have egne NemID certifikater.


Har du lyst til at høre mere om PortalLink og dets muligheder, er du meget velkommen til at kontakte os enten direkte eller via følgende formular.


Mange fagforeninger, A-kasser og offentlige organisationer bruger Workzone til sags- og dokumenthåndtering. Det betyder, at der ligger forretningskritiske data i Workzone. WorkzoneLink synkroniserer de forretningskritiske data mellem Microsoft Dynamics CRM og Workzone og automatiserer oprettelse og opdatering i begge systemer.


Hvad er WorkzoneLink?
WorkzoneLink er et produkt udviklet af Cenvation til at synkronisere forretningskritiske data mellem Microsoft Dynamics CRM og Workzone. Synkroniseringen sikrer automatisk oprettelse og opdatering i begge systemer.

WorkzoneLink muliggør eksempelvis følgende:

 • Automatisk oprettelse og opdatering af medlemmer i Workzone ud fra stamdata i Microsoft Dynamics CRM
 • Automatisk oprettelse af sager i Microsoft Dynamics CRM, når der er blevet oprettet en sag i Workzone
 • Automatisk berigelse af stamdata på sager i Microsoft Dynamics CRM fra sager i Workzone
 • Adgang til at tilgå sager i Workzone direkte fra sager i Microsoft Dynamics CRM
 • Visning af dokumenter fra Workzone i Microsoft Dynamics CRM
 • Konvertering af sager og de tilhørende dokumenter til Microsoft Dynamics CRM og Sharepoint eller et helt tredje system


Typisk anvendelse
Typiske opbevarer virksomheder og organisationer deres stamdata for medlemmer eller kunder i Microsoft Dynamics CRM eller et tilsvarende system og har et ønske om at foretage selve sagbehandlingen i Workzone. Man ønsker dermed at smidigøre oprettelse og opdatering af medlemmer eller kunder i Workzone, at sikre, at sager bliver vist på medlemmerne i Microsoft Dynamics CRM og at gøre adgangen til sagerne i Workzone fra Microsoft Dynamics CRM let via et direkte link.

Derudover er produktet en konverteringsmotor, som flere gange er blevet brugt til at konvertere sager og dokumenter fra Workzone over i et nyt sagsbehandlingsystem. Dette sagsbehandlingssystem kan fx være Microsoft Dynamics CRM – eventuelt i kombination med Sharepoint – eller Modulus.


Hvordan kommer vi i gang?

 • I skal have Microsoft Dynamics CRM Online eller OnPremise
 • I have adgang til WorkZone Services
 • Cenvation installerer en løsning i CRM og konfigurerer i forhold til type og version af CRM


Har du lyst til at høre mere om WorkzoneLink og dets muligheder, er du meget velkommen til at kontakte os enten direkte eller via følgende formular.


Cenvation og Ivocall har i samarbejde udviklet CRM - Ivocall Connectoren, som hjælper organisationer og virksomheder med at effektivisere og automatisere kommunikation mellem et eller flere in-house eller outsourcede call-centre og Microsoft CRM. Produktet har eksempelvis allerede hjulpet Dansk Flygtningehjælp med at koordinere landsindsamlingen 2015.


Har I en eller flere personer internt eller eksternt, som ringer til nye eller eksisterende kunder for at generere nysalg eller krydssalg? Har I udfordringer med at kunne følge op på status for kampagnerne eller mangler I historiske data omkring, hvem der er blevet ringet til hvornår og hvordan det er gået? Cenvation og Ivocall har i samarbejde udviklet et produkt, som synkroniserer data mellem Microsoft CRM og Ivocall. På den måde kan man både se resultatet af et opkald i CRM og/eller oprette produkter/aftaler på personen i CRM i samme overførsel.


Hvordan bruger Dansk Flygtningehjælp produktet?
Landsindsamlingen hos Dansk Flygtningehjælp foretages ved hjælp af en række indsamlere, som går rundt med en indsamlingsbøsse. Inden indsamlingen ringer Dansk Flygtningehjælp til indsamlerne med det formal at sikre så mange indsamlere på dagen som overhovedet muligt. Denne opgave har Cenvation og Ivocall hjulpet Dansk Flygtningehjælp med at koordinere.


Funktionalitet i CRM - Ivocall Connectoren

 • Oprettelse af telefonopkald i Ivocall direkte fra CRM, som organisationens phonere kan bruge til opkald.
 • Konfigurerbar og dynamisk opsætning af, hvilke data, der skal overføres til Ivocall – eksempelvis fra kontakter og telefonopkald.
 • Understøttelse af funktionaliteten til at hente data på ikke-standard entiteter i CRM.
 • Opdatering af resultatet for telefonopkaldet i CRM, når phonerne har markeret resultatet af opkaldet i Ivocall.
 • Mulighed for at udvide produktet, så det overfører forretningsspecifikke og historiske data til Ivocall fra CRM.
 • Mulighed for at oprette eksempelvis aftaler og produkter i CRM ved overførsel af resultatet fra Ivocall til CRM.
 • Understøttelse af både statiske og dynamiske marketingslister.
 • Understøttelse af flere call-centre.
 • Log med resultatet for overførsler direkte i CRM.


Hvordan kommer vi i gang?

 • I skal have Microsoft Dynamics CRM 2011 On Premise eller en senere version installeret. Læs om opgradering af Microsoft Dynamics CRM
 • I skal have adgang til Ivocall.
 • IT skal åbne for port 2000 i firewallen, så Ivocall kan kalde CRM.
 • Cenvation installerer produktet på jeres CRM-server.
 • Cenvation konfigurerer produktet ud fra, hvilke data, der skal overføres til Ivocall og hvilke, der skal sendes retur til CRM. Vi har en standardopsætning, som vi importerer for jer ved installation.
 • Mulighed for at oprette eksempelvis aftaler og produkter i CRM ved overførsel af resultatet fra Ivocall til CRM.


Hvis du overvejer at kommunikere med Ivocall, og vil høre mere om dine muligheder, er du meget velkommen til at kontakte os enten direkte eller via følgende formular.